Karen Arnfred Vedel: Plastik og antikke dannelsesidealer – Kvindelig kropskultur i starten af 1900-tallet.

 

Oplægget bidrager med en dansehistorisk vinkel på begrebet ‘plastik’, som betegner en særlig kropskulturel praksis indenfor hhv. kvindegymnastik og dans ved indgangen til 1900-tallet. Genrens kendetegn er ’naturlige’ (i betydningen harmonisk smukke) bevægelser og indtagelse af kropsstillinger, der minder om Antikkens billedkunstneriske frembringelser. Betydningen af ‘plastik’ henviser her til det plastisk formbare. I oplægget, som diskuterer plastik i relation til andre af samtidens kropskulturelle genrer, indgår filmoptagelser fra starten af 1900-tallet.