Erik Steinskog: Falske stemmer?

 

Den musikalske stemme er kontinuerlig manipuleret, og det enten det er sangerens kropslige manipulering eller en teknologisk manipulering vi taler om. Samtidig finnes der en lang tradition for at opfatte stemmen som intimt forbundet med menneskets indre, måske endog dets ”sjæl.” Men hvis stemmen er udtryk for ”det indre mennesket,” hvis man så at sige kan høre en menneskelig kerne, hvad sker så når stemmen manipuleres? Og hvis alle stemmer er manipulerede, hvad kan det sige om ideen om ”det indre”? Og, endelig, hvis andre identiteter gives stemme – spøgelser, ånder – hvordan kan sådanne stemmer siges at udfordre selve ideen om ”mennesket”? I dette oplægget vil jeg forsøge at indcirkle stemmer som på en eller anden måde bryder med vande forestillinger, for gennem stemmens foranderlighed at undersøge vokalitetens formbarhed.