Jakob Thorkild: Hvad siger plastiksaxofonen?

Ornette Coleman og Charlie Parker er eksempler på musikere, der i løbet af deres musikliv har anvendt Grafton Saxofonen, som i modsætning til en konventionel saxofon er lavet af plastik. Et ofte hørt argument for at anvende netop denne type instrument er, at det har været af økonomiske årsager, da dette instrument har været væsentlig billigere end andre. Men findes der også andre årsager til brugen af Grafton saxofonen? Og kan der tolkes bredere på, at netop disse musikere har taget dette instrument i brug? Kan disse musikeres fordomsfrihed i forhold til instrumentets karakteristika og funktion som seriøsitetsmarkør bruges til en nærmere beskrivelse af deres personligheder og værk?

Disse spørgsmål søger Jakob Thorkild at besvare ved at fokusere musikernes produktion, position i traditionen og generelle tilgang til deres gerning.